Itsestäni

Työelämän tapahtuvat jatkuvat muutokset, työurien pidentyminen ja työntekijöiden kokema riittämättömyyden tunne asettavat haasteita työhyvinvoinnin toteutumiselle. Tulevina vuosina työhyvinvoinnilla on yhä suurempi merkitys työn sisällön kehittämisessä, työkyvyn ylläpitämisessä ja työssä viihtymisessä.

Koulutukseni työhyvinvointialalla ja kokemukseni asiakkaiden vuorovaikutuksellisesta kohtaamisesta, ihmiselämän erilaisuudesta ja nykytyöelämän vaatimuksista antaa minulle vahvan ammattitaidon toimia yrittäjänä työhyvinvointialalla.

Toimintani työnohjaajana ja työyhteisösovittelijana perustuu ratkaisukeskeisyyteen. Lähtökohtana on ratkaisujen löytyminen osallistujien osaamista hyödyntäen ja ohjaamalla huomio tulevaisuuteen.

Ongelmat nähdään mahdollisuuksina ja työyhteisön jäsenet muuttuvina ja kehittyvinä arvokkaina yksilöinä jotka tekevät parhaansa työyhteisön kehittämiseksi. Tekemisessä hyödynnetään kaikkien osaamista ja aikaisempia onnistumisia.

  • Työyhteisösovittelija 2016
  • Työnohjaaja 2012
  • Työhyvinvoinnin asiantuntija AMK 2008
  • Diplomirentoutusterapeutti 2008
  • Terveydenhoitaja 1988
  • Sairaanhoitaja 1980
  • Yli 30 v. kokemus perusterveydenhuollon eri osa-alueilta.

Työurani lisäksi olen toiminut mm. kuntoliikunnan ohjaajana 15 vuotta. Liikunta onkin rakkain harrastukseni, opiskelun ja lukemisen lisäksi.