Työnohjaus

Työnohjaus on vuorovaikutuksellista, keskusteluun perustuvaa oman työn, työyhteisön ja toimintatapojen tarkastelua yhdessä työnohjaajan kanssa. Se on luottamuksellista ja kokemuksellista uuden oivaltamista. Tavoitteena on työssä kehittyminen ja laadun varmentaminen.

Työnohjaus voi keskittyä myös organisaatiossa tapahtuvien muutosten tukemiseen, vuorovaikutuksen kehittämiseen ja perustehtävän tarkentamiseen.

Työnohjaus tapahtuu keskimäärin kerran kuukaudessa 1,5 - 2 tuntia kerrallaan ja prosessin kesto sovitaan etukäteen.

Työnohjauksen toteuttamismuotoja:

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa on mahdollisuus tarkastella omaa tapaa tehdä työtä ja toimintaa esim. esimiehenä. Kahdenkeskeinen työnohjaus tukee ammatillista kasvua, lisää työn hallinnan tunnetta ja antaa voimavaroja esimiehenä toimimiseen.

Yksilötyönohjaus sopii erityisesti johtajille ja esimiehille ja henkilöille jotka työskentelevät ilman kollegiaalista tukea tai tekevät muuten vaativaa työtä.

Ryhmän tai työyhteisön työnohjaus

Ryhmätyönohjauksen tarkoituksena on perustehtävän kirkastaminen ja sisäisen toimivuuden kehittäminen. Työskentelyn avulla luodaan positiivista yhteisöllisyyden ilmapiiriä työyhteisössä ja organisaation sisällä. Ryhmässä on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia, kehittää omaa persoonallisuuttaan ja oppia vuorovaikutus - ja yhteistyötaitoja työyhteisössä toimimiseen.

  • Palautetta Sarin työnohjauksista

   "Työnohjaus on ollut voimaannuttava kokemus."

   "Oppinut ajattelemaan asioita eri näkökulmista ja ymmärtämään työkavereita."

   "Työryhmän vuorovaikutus on parantunut ohjauksen avulla."

   "Työnohjaaja antaa tilaa kaikille tasapuolisesti."