Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on ratkaisukeskeisyyteen perustuva konfliktinhallintamenetelmä, joka tarjoaa työvälineen kohdata ja ratkoa erilaisia työyhteisön ristiriitoja. Sovittelu voi olla kahden työntekijän, työryhmän, ryhmien välisten tai koko organisaatioon liittyvien konfliktien sovittelua.

Osapuolet/ryhmä voivat kohdata luottamuksellisesti puolueettoman sovittelijan välityksellä ja vaikuttaa itse oman asiansa lopputulokseen. Tavoitteena on saada aikaiseksi osapuolia tyydyttävä sopimus. Restoratiivisessa eli osallistavassa työyhteisösovittelussa konfliktin osapuolia osallistetaan ratkaisemaan konfliktinsa itse. Koulutetun, puolueettoman sovittelijan tehtävänä on toimia tilannetta ohjaavana fasilitaattorina, keskustelun ja sovinnon mahdollistajana. Työyhteisösovittelut teen asiantuntijayhteisö TySo™ kautta! www.tyso.fi

Työturvallisuuskeskuksen (Ttk) mukaan työyhteisökonfliktit voivat aiheuttaa mittavia kustannuksia tuottavuuden tai tuloksellisuuden heikkenemisenä ja yrityksen maineen menettämisenä. Työpaikkakiusaamisen sekä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun seuraukset ovat pitkäaikaisia ja traagisia kokemuksia myös yksilön kannalta.

  • Työyhteisösovittelu